na
Hoạt động của phường, xã
Phường Việt Hoà tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.
17/04/2023 01:49:45

 

Ngày 14/4, Uỷ ban MTTQ phường Việt Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân giai đoạn 2003-2023. Đây là đơn vị đầu tiên của thành phố tổ chức hội nghị tổng kết. Trong 20 năm qua, việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trên địa bàn phường đã được cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo bước chuyển mới và trở thành hoạt động xã hội rộng khắp, thực sự là ngày hội của Nhân dân. Ủy ban MTTQ phường đã tích cực tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc… Thông qua việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc vào dịp 18/11 hằng năm đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể Nhân dân ngày càng vững mạnh. Tại các ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư đã biểu dương kịp thời nhiều gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó nhân rộng các điển hình tiên tiến… tăng cường tình đoàn kết trong nhân dân.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ phường đã trao tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân giai đoạn 2003 – 2023.

T/h: Đài phát thanh Tp Hải Dương

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.3%
Số hồ sơ xử lý: 68312
Trước & đúng hạn: 66660
Trễ hạn: 457
Trễ hạn: 0.7%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/09/2023 14:53:06)
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Hồ Đăng - Chủ tịch UBND thành phố
Cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Địa chỉ: Số 106 - Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: (0220) 3859.078 - Fax: (0220) 3849.054
  Email: ubnd.tphaiduong@haiduong.gov.vn; ubndtphd@gmail.com; vanphong.tphaiduong@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 4
Hôm nay: 47
Tất cả: 177,142