na
Xin ý kiến về Nhiệm vụ quy hoạch chung TPHD
Phiếu xin ý kiến về Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
15/03/2021 12:00:00

UBND thành phố Hải Dương thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung TPHD đến năm 2040, tấm nhìn đến năm 2050. Cụ thể theo file đính kèm: 1. Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư 2. Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 3. Phiếu xin ý kiến về Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Céng hoµ héi chñ nghÜa viÖt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------------

 

PHIẾU THAM VẤN CỘNG ĐỒNG NHIỆM VỤ QUY HOẠCH

“ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG

THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG ĐẾN NĂM 2040 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050”

 

A.           THÔNG TIN CÁ NHÂN THAM GIA Ý KIẾN

Họ và tên: ……………………………………………………………………………...

Địa chỉ (tên cơ quan hoặc địa chỉ nơi ở):………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………..    Điện thoại: …………………..…..

B.            Ý KIẾN THAM GIA

Xin ông (bà) góp ý cho nhiệm vụ quy hoạch tại các nội dung sau:

(1) Phạm vi và quy mô nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng:

Ông/Bà có đồng ý với phạm vi nghiên cứu sau:

            - Phạm vi nghiên cứu: toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Hải Dương được điều chỉnh theo Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương, bao gồm 19 phường và 06 xã có giới hạn như sau:

   + Phía Bắc giáp huyện Nam Sách;

 + Phía Nam giáp huyện Gia Lộc và huyện Tứ Kỳ;

 + Phía Đông giáp huyện Kim Thành và huyện Thanh Hà;

           + Phía Tây giáp huyện Cẩm Giàng;

            Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 11.164 ha.

Đồng ý                                                                  Ý kiến khác bổ sung

Cụ thể..........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(2) Về mục tiêu của đồ án:

Ông/Bà có đồng ý với mục tiêu của đồ án như sau:

-       Cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị và dân cư nông thôn toàn tỉnh.

-       Đầu tư xây dựng hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I.

-       Phát triển thành phố Hải Dương với những vị thế và xu hướng phát triển mới, trong bối cảnh hội nhập Quốc tế và toàn cầu hoá, khai thác có hiệu quả những tiềm năng phát triển của thành phố theo hướng phát triển bền vững;

-       Xây dựng thành phố Hải Dương thành một đô thị văn minh, xanh, thân thiện với môi trường với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; chủ động ứng phó có hiệu quả thiên tai và biến đổi khí hậu.

- Làm cơ sở để xây dựng các chương trình, dự án đầu tư phát triển đô thị.

Đồng ý                                                                  Ý kiến khác bổ sung

Cụ thể...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(3) Về tính chất khu vực nghiên cứu trong tương lai:

Ông/Bà có đồng ý với tính chất của thành phố Hải Dương như sau:

- Là đô thị Tỉnh lỵ của tỉnh Hải Dương.

- Là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, khoa học và công nghệ, giáo dục - đào tạo, dịch vụ của tỉnh Hải Dương.

- Là đô thị xanh, thông minh, thân thiện, an toàn.

- Là trung tâm tăng trưởng kinh tế, đô thị có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội đối với Tỉnh, Vùng tỉnh, Vùng thủ đô Hà Nội, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và Vùng đồng bằng sông Hồng, với các ngành chủ đạo gồm: Công nghiệp, dịch vụ, thương mại; Du lịch, nghỉ dưỡng trọng tâm ven sông Thái Bình, sông Sặt; Y tế, giáo dục - đào tạo chất lượng cao; Tổng kho trung chuyển kết hợp giao thông đường bộ, đường thủy và đường sắt.

- Là cầu nối quan trọng giữa thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh ra cảng biển và vào trong đất liền. Đầu mối giao lưu trong vùng tỉnh, vùng liên tỉnh; đồng thời là đầu mối trung chuyển trọng yếu về giao thông đường thủy trong vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Đồng ý                                                                   Ý kiến khác bổ sung

Cụ thể...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(4) Về các dự báo quy mô dân số:

Ông/Bà có đồng ý với các dự báo sau:

+ Dự báo phát triển dân số đến năm 2030: khoảng 594.000 người (trong đó: dân số thường trú 319.000 người, dân số quy đổi và lao động khoảng 275.000 người);

+ Dự báo dân số phát triển dân số đến năm 2040 khoảng 6685000 người (trong đó: dân số thường trú 346.500 người, dân số quy đổi và lao động khoảng 322.000 người);

Đồng ý                                                                   Ý kiến khác bổ sung

Cụ thể...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(5) Về quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

Ông/Bà có đồng ý với quan điểm:

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải tuân thủ các quy định hiện hành, các quy hoạch vùng, liên vùng đã xác định, đảm bảo các yêu cầu và chỉ tiêu tính toán với quan điểm đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của dân cư đô thị, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích nghi, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đồng ý                                                                   Ý kiến khác bổ sung

Cụ thể...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(6). Các ý kiến đóng góp khác:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Hải Dương, ngày           tháng      năm 2021

NGƯỜI THAM GIA Ý KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Lưu ý: Để có cơ sở tổng hợp kết quả lấy ý kiến đảm bảo chính xác, đề nghị Ông/Bà
            điền đầy đủ thông tin cá nhân và tham gia ý kiến vào tất cả các câu hỏi.

 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
99.6%
Số hồ sơ xử lý: 9238
Trước & đúng hạn: 9410
Trễ hạn: 31
Trễ hạn: 0.4%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:23/02/2024 16:25:26)
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Hồ Đăng - Chủ tịch UBND thành phố
Cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Địa chỉ: Số 106 - Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: (0220) 3859.078 - Fax: (0220) 3849.054
  Email: ubnd.tphaiduong@haiduong.gov.vn; ubndtphd@gmail.com; vanphong.tphaiduong@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 13
Hôm nay: 59
Tất cả: 190,678