Thông tin chỉ đạo điều hành
Thường trực Thành ủy cho ý kiến chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ.
07/07/2022 03:57:47

Sáng 7/7/2022, Thường trực Thành ủy đã tổ chức hội nghị cho ý kiến chỉ đạo về báo cáo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng Đô thị thông minh thành phố Hải Dương giai đoạn 2022-2025; việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư Lễ Quán, phường Thạch Khôi tỉ lệ 1/500; Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn … Đồng chí Lê Đình Long - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị; cùng dự có đồng chí Nguyễn Vỹ - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Trần Hồ Đăng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Sau khi nghe báo cáo của UBND thành phố, các ngành, đơn vị liên quan, ý kiến tham gia đóng góp của các đồng chí trong Thường trực Thành ủy; đồng chí Lê Đình Long - Uỷ Viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy yêu cầu việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng Đô thị thông minh thành phố Hải Dương giai đoạn 2022-2025 cần xây dựng tiến độ triển khai thực hiện cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị, cá nhân phụ trách trong từng giai đoạn, dự trù nguồn kinh phí thực hiện trong từng năm để đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch. Trong quá trình “Xây dựng hạ tầng cơ sở dữ liệu” cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để tận dụng tài liệu đã có như: Bản đồ quy hoạch, bản đồ địa chính, tài liệu quản lý đường giao thông, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước… để tận dụng nguồn lực sẵn có, qua đó tiết kiệm được thời gian, vốn đầu tư. Thành phố rà soát để nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tại các bộ phận một cửa của thành phố và các phường xã để đảm bảo an toàn thông tin; đẩy mạnh thực hiện Đề án “Sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập và đào tạo, bồi dưỡng gắn với bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị loại I, giai đoạn 2020-2030”.

Đối với việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư Lễ Quán, phường Thạch Khôi tỉ lệ 1/500; thành phố cần chỉ rõ việc thực hiện quy hoạch đã duyệt, sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch có ảnh hưởng đến mục tiêu, tính chất, mật độ, hệ số sử dụng đất....

Đối với báo cáo về Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu cần quy định rõ thời gian cụ thể các bước triển khai, tiến độ thực hiện công việc, đặc biệt là thời gian thực hiện hợp đồng, xây dựng đầy đủ quy trình quản lý chất lượng thi công công trình, nội dung kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước. Bổ sung các trích dẫn quy định thực hiện quy trình quản lý thi công xây dựng công trình; bổ sung nội dung UBND các phường, xã là chủ đầu tư các dự án.

T/h: Đài phát thanh Tp Hải Dương

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.5%
Số hồ sơ xử lý: 96939
Trước & đúng hạn: 94056
Trễ hạn: 466
Trễ hạn: 0.5%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/09/2022 17:52:36)
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Hồ Đăng - Chủ tịch UBND thành phố
Cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Địa chỉ: Số 106 - Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: (0220) 3859.078 - Fax: (0220) 3849.054
  Email: ubnd.tphaiduong@haiduong.gov.vn; ubndtphd@gmail.com; vanphong.tphaiduong@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 16
Hôm nay: 79
Tất cả: 124,522