na
Tin trong tỉnh
Hải Dương: Quyết tâm bứt phá
28/03/2023 12:00:00

Với lợi thế là một tỉnh trung tâm Đồng bằng Bắc bộ, lõi của tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, tỉnh Hải Dương đang nỗ lực khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy thế mạnh để bứt phá vươn lên tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Hải Dương: Quyết tâm bứt phá
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Hải Dương cần phát triển nông nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ cao để gia tăng giá trị.

Kết quả tích cực

Trong buổi làm việc với đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/3 vừa qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cho biết mặc dù gặp phải hàng loạt những khó khăn, bất lợi do dịch Covid-19, diễn biến thời tiết phức tạp, giá cả một số vật tư, nguyên liệu đầu vào và nhu yếu phẩm tăng cao cũng như biến động trong công tác cán bộ nhưng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương năm 2022 đạt được một số kết quả khá tích cực.

Hải Dương: Quyết tâm bứt phá
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng khẳng định quyết tâm đưa Hải Dương bứt phá trong thời gian tới.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng khoảng 9,14% (năm 2021 tăng 8,4%); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 87,3 nghìn tỷ đồng, tăng 14,2%; giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 11 tỷ 450 triệu USD, tăng 4,8%; hàng hóa nhập khẩu 8 tỷ 419 triệu USD, tăng 9,4%... so với năm 2021.

Theo chia sẻ của Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, sau khi ổn định tổ chức, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức đối thoại, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là về thủ tục hành chính và các giải pháp hỗ trợ để doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án; tập trung vốn đầu tư các dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng, kết nối liên tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ lập, trình phê duyệt quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành. Trong năm, Hải Dương cũng đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch 10/12 đơn vị hành chính cấp huyện; phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm 2021-2025. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025, phù hợp với Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội của Hải Dương trong năm 2022. Trong đó, phát triển doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp còn hạn chế. Một số việc phải qua nhiều cấp, nhiều ngành, thời gian còn kéo dài làm mất cơ hội đầu tư, chi phí không chính thức tăng cao…

Năm 2022, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; chưa tạo được đột phá về thu hút đầu tư; chưa thu hút được doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ chất lượng cao. Hệ thống hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng còn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu trong phát triển kinh tế.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đã được Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương chỉ rõ. Trước hết, một số yếu tố không thuận lợi, nhất là đại dịch Covid-19 đã có tác động nghiêm trọng tới tình hình phát triển kinh tế, hoạt động sản xuất - kinh doanh và mọi mặt trong đời sống xã hội của tỉnh. Ngân sách tỉnh còn hạn hẹp nên gặp nhiều khó khăn cho đầu tư phát triển, thiếu nguồn lực cho các hoạt động an sinh xã hội.

Hải Dương: Quyết tâm bứt phá
Hải Dương có vị trí quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ.

Bên cạnh đó, công tác điều hành của chính quyền các cấp chưa đảm bảo tiến độ, hiệu quả không cao. Việc tham mưu của một số sở, ban, ngành còn thiếu chủ động, sáng tạo; phối hợp trong công tác chưa chặt chẽ. Vai trò, trách nhiệm của một số cán bộ là người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị còn hạn chế, có tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm…

Đặc biệt, nội dung, phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy chưa thực sự đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn thiếu tính sáng tạo, quyết liệt. Một bộ phận cán bộ, công chức, cán bộ lãnh đạo chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm. Năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng còn hạn chế, đạo đức công vụ yếu.

Quyết tâm bứt phá

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô nền kinh tế trong 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước; là trung tâm công nghiệp động lực của vùng Đồng bằng sông Hồng. Năm 2045 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại; giữ gìn, phát huy di sản văn hóa, bản sắc con người xứ Đông; đảm nhiệm vai trò đầu mối giao lưu kinh tế - xã hội giữa các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc với vùng Đông Bắc, vùng duyên hải Bắc bộ và cả nước. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2030 đạt bình quân trên 9%/năm.

Trong những năm tới, quan điểm phát triển của Hải Dương là tập trung khơi dậy khát vọng phát triển, đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh khối đại đoàn kết của toàn Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh với quan điểm phát triển xuyên suốt, bao trùm: “Tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để phát triển bứt phá, bền vững, nâng tầm vị thế Hải Dương”.

Cùng với quan điểm phát triển đó, Hải Dương đề ra chiến lược phát triển của tỉnh gồm: Bốn trụ cột - ba nền tảng - một trung tâm, ba đô thị động lực - bốn trục phát triển. Bốn trụ cột là công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; phát triển nông nghiệp đa giá trị; dịch vụ chất lượng cao và đô thị xanh, hiện đại, thông minh. Ba nền tảng là văn hóa và con người Hải Dương; môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch và hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Hải Dương: Quyết tâm bứt phá
Phát triển hạ tầng giao thông là một trong những ưu tiên trong phát triển kinh tế - xã hội của Hải Dương.

Một trung tâm và ba đô thị động lực là trung tâm phát triển là thành phố Hải Dương và các đô thị động lực: Chí Linh, Kinh Môn và Bình Giang. Bốn trục phát triển gồm trục Bắc – Nam, Trục Đông - Tây phía Bắc, Trục Đông - Tây trung tâm và trục dọc các tuyến sông.

Năm 2023, tỉnh Hải Dương phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn tăng trên 9%; tỷ lệ vốn đầu tư phát triển so với tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 33%; thu ngân sách nội địa tăng từ 10% trở lên so với dự toán giao; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 194 triệu đồng; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đạt 12,4%; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng trên 15%.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã xác định một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2023. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 sau khi được Thủ thướng Chính phủ phê duyệt; tăng cường xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; xây dựng hạ tầng giao thông kết nối vùng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách hành chính, quản lý chặt chẽ, hiệu quả thu chi ngân sách; tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội...

Trên cơ sở các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh Hải Dương sẽ triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trước hết, Hải Dương sẽ tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được thành lập để thu hút các doanh nghiệp lớn, có tiềm lực, uy tín đầu tư vào tỉnh. Hợp tác đầu tư nước ngoài một cách có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả là tiêu chí đánh giá chủ yếu.

Hải Dương cũng sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các dự án đầu tư xử lý rác thải, vệ sinh môi trường; các dự án giao thông kết nối với các tỉnh, thành phố lân cận. Đề xuất các giải pháp phù hợp thực tế nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục để đấu giá đất một số dự án tạo nguồn thu cho ngân sách, phát triển đô thị. Đồng thời, rà soát, kiên quyết thu hồi đất theo quy định của pháp luật đối với các dự án không triển khai, chậm tiến độ.

Điểm đột phát mà lãnh đạo tỉnh Hải Dương xác định trong năm 2023 là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số trong các cơ quan hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám làm, vì lợi ích chung, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành của tỉnh nhằm tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng cho người dân và doanh nghiệp.

Với khát vọng bứt phá cùng những nhiệm vụ cụ thể, giải pháp thiết thực, quyết liệt, hiệu quả, tỉnh Hải Dương sẽ phát triển mạnh mẽ, tương xứng với vị thế và kỳ vọng của người dân.

Nguồn: Cổng TTĐT Tỉnh Hải Dương

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.3%
Số hồ sơ xử lý: 68312
Trước & đúng hạn: 66660
Trễ hạn: 457
Trễ hạn: 0.7%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/09/2023 12:42:07)
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Hồ Đăng - Chủ tịch UBND thành phố
Cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Địa chỉ: Số 106 - Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: (0220) 3859.078 - Fax: (0220) 3849.054
  Email: ubnd.tphaiduong@haiduong.gov.vn; ubndtphd@gmail.com; vanphong.tphaiduong@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 16
Hôm nay: 37
Tất cả: 177,132