na
HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT CÁC CẤP
Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 36 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương
01/06/2022 12:00:00

Ngày 01/6/2022, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương đã họp Kỳ thứ 36. Đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì Kỳ họp.

 

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Quán triệt, triển khai Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

2. Xem xét kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thi hành kỷ luật trong Đảng; việc thu nộp và sử dụng kinh phí đảng đối với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy bệnh viện Nhi Hải Dương, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy:

- Đảng ủy Bệnh viện Nhi Hải Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bên cạnh những ưu điểm còn có một số hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tại Đảng bộ. UBKT Thành ủy yêu cầu Đảng ủy, người đứng đầu cấp ủy Bệnh viện Nhi Hải Dương kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trước ngày 15/7/2022.

- UBKT Đảng ủy bệnh viện Nhi Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 bên cạnh những ưu điểm còn có hạn chế, khuyết điểm trong công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. UBKT Thành ủy yêu cầu UBKT, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bệnh viện Nhi Hải Dương kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, chủ động tham mưu giúp Đảng ủy và tổ chức thực hiện khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm của UBKT Đảng ủy đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trước ngày 15/7/2022.

3. Thảo luận, thống nhất các nội dung của đề cương báo cáo giám sát đối với Đảng ủy phường Lê Thanh Nghị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, trật tự xây dựng trên địa bàn phường.

4. Cũng tại kỳ họp này, UBKT Thành ủy Hải Dương đã xem xét một số nội dung khác.

Trên đây là kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tại kỳ họp thứ 36.

                                                    T/M ỦY BAN KIỂM TRA

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.3%
Số hồ sơ xử lý: 68312
Trước & đúng hạn: 66660
Trễ hạn: 457
Trễ hạn: 0.7%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/09/2023 14:54:08)
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Hồ Đăng - Chủ tịch UBND thành phố
Cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Địa chỉ: Số 106 - Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: (0220) 3859.078 - Fax: (0220) 3849.054
  Email: ubnd.tphaiduong@haiduong.gov.vn; ubndtphd@gmail.com; vanphong.tphaiduong@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 4
Hôm nay: 47
Tất cả: 177,142