na
HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT CÁC CẤP
Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 51 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương
24/07/2023 02:12:59

Ngày 19/7/2023, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương đã họp Kỳ thứ 51. Đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương đã xem xét, cho ý kiến và quyết định một số nội dung sau:

1. Thực hiện công tác kiện toàn chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 15 ngày 18/7/2023, đồng chí Lê Thị Mỹ Phương, Thành ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo thành phố đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố bầu giữ chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tập trung, thống nhất cao. Ngày 19/7/2023, căn cứ Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy giới thiệu, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thảo luận thống nhất và tiến hành bỏ phiếu kín, bầu đồng chí Lê Thị Mỹ Phương, Thành ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo thành phố, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Xem xét báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thi hành kỷ luật trong Đảng; việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty cổ phần xây dựng Đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy:

Đảng ủy, UBKT Đảng ủy công ty cổ phần xây dựng Đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương, bên cạnh những ưu điểm còn có một số hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện và tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng; việc quản lý và sử dụng đảng phí tại Đảng bộ.

Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy yêu cầu Đảng ủy, UBKT Đảng ủy có giải pháp, kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, đồng thời thực hiện có hiệu quả một số nội dung sau:

2.1. Đối với Đảng ủy và người đứng đầu cấp ủy

Đảng ủy công ty cần duy trì thực hiện nghiêm túc sinh hoạt đảng theo quy chế làm việc, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Đề nghị người đứng đầu cấp ủy cần phải rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nói riêng. Hằng năm cần quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, bố trí thời gian dự họp và chỉ đạo UBKT Đảng ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy chế làm việc.

2.2. Đối với UBKT Đảng ủy và đồng chí Chủ nhiệm UBKT

UBKT Đảng ủy công ty cần chủ động tham mưu giúp Đảng ủy và tổ chức thực hiện khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tham mưu với Đảng ủy và người đứng đầu cấp ủy quan tâm tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của cấp trên nói chung và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nói riêng. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phù hợp với loại hình tổ chức đảng và có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, có hiệu quả.

Cũng tại kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương đã xem xét một số nội dung khác theo chương trình.

Trên đây là kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tại kỳ họp thứ 51./.

                                              T/M ỦY BAN KIỂM TRA

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.4%
Số hồ sơ xử lý: 88539
Trước & đúng hạn: 86786
Trễ hạn: 499
Trễ hạn: 0.6%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2023 01:49:19)
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Hồ Đăng - Chủ tịch UBND thành phố
Cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Địa chỉ: Số 106 - Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: (0220) 3859.078 - Fax: (0220) 3849.054
  Email: ubnd.tphaiduong@haiduong.gov.vn; ubndtphd@gmail.com; vanphong.tphaiduong@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 184,560