na
HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT CÁC CẤP
Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 37 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương
12/07/2022 12:00:00

Ngày 12/7/2022, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương đã họp Kỳ thứ 37. Đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Thị Nhiên, nguyên phụ trách kế toán, đảng viên Chi bộ trường Tiểu học Ngọc Sơn, Đảng bộ xã Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương.

Xem xét kết quả kiểm tra của Tổ kiểm tra về những khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Thị Nhiên, nguyên phụ trách kế toán, đảng viên Chi bộ trường Tiểu học Ngọc Sơn, Đảng bộ xã Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy:

Đồng chí Nguyễn Thị Nhiên, nguyên phụ trách kế toán trường Tiểu học Ngọc Sơn có những hành vi vi phạm: Lập danh sách, giả mạo chứng từ kế toán để rút tiền ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ cho học sinh thuộc đối tượng chính sách; cố tình không hạch toán kế toán đối với các hoạt động kinh tế phát sinh trong thu, chi nguồn ngoài ngân sách; chiếm giữ tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể của các giáo viên và học sinh; chậm làm thủ tục thanh toán trả tiền phụ cấp ngoài trời đối với giáo viên. Vi phạm Điểm i, Khoản 3, Điều 39; Điểm a, Khoản 3, Điều 41; Điểm c, Khoản 2, Điều 48 của Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, nhà trường, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ đồng chí Nguyễn Thị Nhiên, nguyên phụ trách kế toán, đảng viên Chi bộ trường Tiểu học Ngọc Sơn, Đảng bộ xã Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương.

2. Xem xét báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy phường Lê Thanh Nghị về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, trật tự xây dựng trên địa bàn phường, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy:

 Đảng ủy phường Lê Thanh Nghị khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bên cạnh những ưu điểm còn có một số hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, trật tự xây dựng trên địa bàn phường. UBKT Thành ủy yêu cầu:

- Tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, cá nhân các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, trật tự xây dựng và tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Lãnh đạo thực hiện đảm bảo nguyên tắc phân công “5 rõ” gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ cấp dưới; mỗi việc phải có 1 người chịu trách nhiệm và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo quý đối với cán bộ, công chức để làm cơ sở đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm.

- Nghiên cứu thay đổi hình thức tuyên truyền tới nhân dân, thường xuyên cập nhật các hành vi vi phạm bị xử lý trên trang fanpage của phường (nếu có); các nhóm zalo giữa Đảng ủy với các chi bộ, giữa UBND phường với các trưởng khu. Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường quán triệt, triển khai tới các ban công tác mặt trận, chi hội để giám sát việc thực hiện của cán bộ cũng như phản ánh kịp thời các hành vi vi phạm của các tổ chức và cá nhân trong công tác trật tự đô thị.

- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm xây dựng sai phép, không phép, vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông theo quy định để tác động mạnh về ý thức của tổ chức, cá nhân qua công tác tuyên truyền.

 - Từ thực tiễn của địa phương, đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị nghiên cứu xây dựng và phát động một số phong trào ở địa bàn phường (có thể lồng ghép), xây dựng hình ảnh và cách làm, hiệu quả khác biệt với các địa phương khác trong công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, trật tự xây dựng (ví dụ như mô hình cộng tác viên phản ánh các vi phạm tại các tuyến phố, khu dân cư; mô hình tổ chủ nhật xanh; mô hình tuyến đường không lấn chiếm…).

Trên đây là kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tại kỳ họp thứ 37.

                                                                                                     T/M ỦY BAN KIỂM TRA

 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.4%
Số hồ sơ xử lý: 71788
Trước & đúng hạn: 70135
Trễ hạn: 463
Trễ hạn: 0.6%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/10/2023 08:22:29)
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Hồ Đăng - Chủ tịch UBND thành phố
Cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Địa chỉ: Số 106 - Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: (0220) 3859.078 - Fax: (0220) 3849.054
  Email: ubnd.tphaiduong@haiduong.gov.vn; ubndtphd@gmail.com; vanphong.tphaiduong@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 5
Hôm nay: 13
Tất cả: 177,741