na
Tin trong tỉnh
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023)
28/02/2023 08:41:06

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023).


Theo đó, thông qua các hoạt động kỷ niệm, giúp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đặc biệt là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cả nước thấm nhuần ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn, sự trường tồn và tầm ảnh hưởng của Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943 trong thời gian 80 năm qua; tuyên truyền sâu rộng giá trị lịch sử và thực tiễn của Đề cương về Văn hóa Việt Nam và các Nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa; nêu cao truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; khẳng định sự kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta lựa chọn; khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc với các bậc tiền nhân, danh nhân đã có công dựng nước và giữ nước.


Thông qua các hoạt động kỷ niệm để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về đất nước và con người Việt Nam, văn hóa Xứ Đông; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Theo Kế hoạch đưa ra, sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023) như tổ chức các Hội thảo khoa học quốc gia; các Chương trình Nghệ thuật đặc biệt;Tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề với chủ đề “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943-2023); Tổ chức triển lãm Ảnh nghệ thuật với chủ đề: “Hải Dương- Văn hiến và Phát triển”; Tổ chức Tuần phim chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam”......

UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải xác định rõ chủ đề, nội dung tuyên truyền mang tính giáo dục cao và quy mô các hoạt động kỷ niệm trọng tâm theo quy định hiện hành, bảo đảm tính kế thừa, đổi mới, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, hướng tới nhiều đối tượng, có sức lan tỏa sâu rộng; tạo không khí phấn khởi, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các hoạt động kỷ niệm phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng định hướng, với nhiều nội dung và hình thức mới, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, sự kiện lịch sử, chính trị - xã hội quan trọng, nhất là những sự kiện về văn hóa, tạo không khí thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. 

 

 

 

 

Nguồn: Cổng TTĐT Tỉnh Hải Dương

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
98.6%
Số hồ sơ xử lý: 20324
Trước & đúng hạn: 19571
Trễ hạn: 288
Trễ hạn: 1.4%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/03/2023 04:29:32)
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Hồ Đăng - Chủ tịch UBND thành phố
Cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Địa chỉ: Số 106 - Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: (0220) 3859.078 - Fax: (0220) 3849.054
  Email: ubnd.tphaiduong@haiduong.gov.vn; ubndtphd@gmail.com; vanphong.tphaiduong@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 6
Tất cả: 151,694