na
Chuyển đổi số - CNTT
Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh tổng kết hoạt động năm 2021
17/12/2021 04:28:03

Sáng ngày 17/2, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng nhấn mạnh chuyển đổi số hiện nay là một xu thế tất yếu. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước. Quan điểm phát triển xuyên suốt, bao trùm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần tứ XVII là : “Tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để phát triển bứt phá, bền vững, nâng tầm vị thế Hải Dương”.

Thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song công tác xây dựng Chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các công việc đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt và khẩn trương. Hạ tầng CNTT trong các cơ quan Nhà nước của tỉnh năm qua đã từng bước được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu ứng dụng và triển khai các ứng dụng dùng chung trên địa bàn. Mục tiêu trong tâm của tỉnh trong năm 2022 là “Thích ứng linh hoạt, phát triển bứt phá”,do đó việc ứng dụng đẩy mạnh CNTT trong công tác chỉ đạo điều hành, chuyển đổi số mạnh mẽ trong các cơ quan nhà nước  là một yêu cầu cấp bách đặt ra. Bên cạnh đó, cũng cần tuyên truyền, vận động khuyến khích để xây dựng những doanh nghiệp số, doanh nghiệp xanh và tiến tới xây dựng thành công chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo CĐS tỉnh, trong năm 2021, Ban Chỉ đạo đã tham mưu, ban hành nhiều văn bản nhằm tạo hành lang pháp lý thúc đẩy quá trình CĐS như Nghị quyết của Tỉnh ủy, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết về CĐS giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; chuyển đổ IPv6 trong các cơ quan nhà nước tỉnh giai đoạn 2021-2023; thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giữa tỉnh và Công ty CP FPT.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai các nhiệm vụ phục vụ cho các hoạt động chung của tỉnh gồm: Xây dựng Kiến trúc chính quyền số và ICT cho đô thị thông minh; Thuê dịch vụ wifi công cộng; Triển khai phần mềm chống mã độc theo chỉ thị 14/CT-TTg; Thuê đường truyền số liệu chuyên dùng phục vụ việc dùng chung cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Hải Dương; Nâng cấp và duy trì phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính, Triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Xây dựng phần mềm Quản lý vận động viên các đội thể thao, Nâng cấp, mở rộng hệ thống số hóa và lưu trữ hiện hành tại Văn phòng UBND tỉnh; Mở rộng, nâng cấp xây dựng hệ thống tổng hợp số liệu tập trung thu chi ngân sách nhà nước cấp tỉnh, huyện; Mở rộng, nâng cấp xây dựng hệ thống tổng hợp số liệu tập trung về tài sản công cấp tỉnh, huyện; Xây dựng hệ thống quản lý và số hóa cơ sở dữ liệu, Xây dựng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu vi bằng trên địa bàn tỉnh; Giải pháp số hóa kế hoạch phòng chống lụt bão; vị trí, tổ chức và lực lượng phương tiện điều hành và hệ thống báo cáo khắc phục thiên tai....

Đối với 03 dự án thành phần: “Xây dựng Hạ tầng công nghệ thông tin cho Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh”, “Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương”, “Xây dựng Trung tâm giám sát an ninh không gian mạng (SOC)” đã được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Sở Thông tin và Truyền thông đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện 03 dự án, đảm bảo kịp thời thực hiện các trình tự của quy trình đầu tư.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thực hiện rà soát lại toàn bộ quy trình nội bộ và chuẩn hóa quy trình điện tử, hoàn thành cấu hình hơn 1.700 quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Rà soát các thủ tục hành chính đủ điều kiện để đưa lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; trình UBND tỉnh quyết định công bố 104 TTHC đủ điều kiện lên dịch vụ công mức 4. Hiện nay Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đang cung cấp 1.900 dịch vụ. Trong đó, mức độ 2 là 98 dịch vụ, mức độ 3 là 1.427 dịch vụ (75%), mức độ 4 là 375 dịch vụ (20%).

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, việc ứng dụng CNTT trong nền tảng số để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là hết sức cần thiết. Tỉnh cũng đã ứng dụng nhiều phần mềm, giải pháp, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh như: phần mềm Quản lý xét nghiệm SARS-Cov-2, khai báo y tế điện tử, quét mã QR-code, phần mềm Smart Hải Dương, hệ thống Camera và thiết bị phát sóng Wifi tại các Chốt liên ngành cấp tỉnh và tại các khu cách ly tập trung, Tổng đài thông tin 1022…

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, hoạt động ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh vẫn còn một số tồn tại, khó khăn nhất định. Đó là, việc triển khai một số nhiệm vụ, đề án CNTT còn chậm, chưa đạt được kết quả như mục tiêu đã đề ra. Chuyển đổi số trong cải cách hành chính chưa đạt được những kết quả cao. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tổng số thủ tục hành chính của tỉnh còn rất thấp so với mức trung bình cả nước. Hạ tầng công nghệ số ở cấp xã, phường còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu; nguồn nhân lực nội bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương chuyên trách về ứng dụng công nghệ thông tin, trong chuyển đổi số còn hạn chế. Việc triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác với một số đối tác còn chậm, chưa thực sự hiệu quả.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo CĐS sẽ tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp và nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh Chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực, từng bước hoàn thiện hạ tầng số cho xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh, phát triển kinh tế số và xã hội số. Dùng chuyển đổi số làm đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy KT-XH phát triển, bao gồm: Đưa vào hoạt động của các Trung tâm DC, IOC, SOC làm nền tảng cho chuyển đổi số; hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh; triển khai Kho dữ liệu dùng chung, phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở của tỉnh, thực hiện số hóa và sử dụng dữ liệu hiệu quả trong hoạt động của Chính quyền; triển khai Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Hải Dương, Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số để các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Chuyển đổi số hàng năm của cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Hải Dương. Phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ cung cấp thông tin, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh. Tập trung ưu tiên lựa chọn chuyển đổi số ở một số ngành, lĩnh vực cung cấp các tiện ích và trải nghiệm mới cho người dân và doanh nghiệp và xã hội như: y tế, giáo dục, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics, tài nguyên và môi trường, du lịch…

 Nguồn: Cổng TTĐT Tỉnh Hải Dương

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.3%
Số hồ sơ xử lý: 67039
Trước & đúng hạn: 65379
Trễ hạn: 454
Trễ hạn: 0.7%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/09/2023 21:14:47)
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Hồ Đăng - Chủ tịch UBND thành phố
Cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Địa chỉ: Số 106 - Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: (0220) 3859.078 - Fax: (0220) 3849.054
  Email: ubnd.tphaiduong@haiduong.gov.vn; ubndtphd@gmail.com; vanphong.tphaiduong@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 6
Hôm nay: 65
Tất cả: 176,979