na
HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT CÁC CẤP
Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 38 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương
08/08/2022 12:00:00

Ngày 05/8/2022, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương đã họp Kỳ thứ 38. Đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

 

1. Xem xét báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy phường Phạm Ngũ Lão về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, trật tự xây dựng trên địa bàn phường, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy:

 Đảng ủy phường Phạm Ngũ Lão khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bên cạnh những ưu điểm còn có một số hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, trật tự xây dựng trên địa bàn phường. UBKT Thành ủy yêu cầu:

- Tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, cá nhân các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Đảng ủy phường chỉ đạo rà soát các điểm thường xuyên vi phạm trật tự đô thị, chủ động nghiên cứu xác định các nguyên nhân của vi phạm và tổ chức sinh hoạt chuyên đề của Đảng ủy, của từng chi bộ khu dân cư để bàn, thảo luận các giải pháp và thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện (cuối năm đánh giá kết quả thực hiện để điều chỉnh, bổ sung giải pháp lãnh đạo thực hiện cho năm tiếp theo).

- Tập thể Đảng ủy và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trong lãnh đạo, phân công thực hiện nhiệm vụ được giao đối với cấp ủy viên, cán bộ, công chức cấp dưới phải thực hiện nguyên tắc phân công 5 rõ gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên; một việc phải có một người chịu trách nhiệm và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo quý đối với cán bộ, công chức để làm cơ sở đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật trong trật tự đô thị, an toàn giao thông, trật tự xây dựng bằng nhiều hình thức, trong đó đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Xem xét, tìm giải pháp như thực hiện triển khai cho các hộ thuê mới ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán; đổ rác đúng giờ và đúng nơi quy định; thường xuyên cập nhật các hành vi vi phạm bị xử lý trên trang fanpage của phường (nếu có); các nhóm zalo giữa Đảng ủy với các chi bộ, giữa UBND phường với các trưởng khu. Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường quán triệt, triển khai, tuyên truyền tới các ban công tác mặt trận, chi hội để giám sát việc thực hiện của cán bộ cũng như phản ánh kịp thời các hành vi vi phạm của các tổ chức và cá nhân trong công tác trật tự đô thị.

- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông, trật tự xây dựng theo quy định để tác động mạnh về ý thức của tổ chức, cá nhân.

 - Từ thực tiễn của địa phương, đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị nghiên cứu xây dựng và phát động một số phong trào ở địa bàn phường (có thể lồng ghép), xây dựng hình ảnh và cách làm, hiệu quả trong công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, trật tự xây dựng (như mô hình cộng tác viên phản ánh các vi phạm tại các tuyến phố, khu dân cư; mô hình tuyến đường không lấn chiếm…).

2. Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Vũ Nam Hùng, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường THCS Lê Hồng Phong.

Xem xét kết quả kiểm tra của Tổ kiểm tra về những khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Vũ Nam Hùng, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường THCS Lê Hồng Phong, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy:

Đồng chí Vũ Nam Hùng, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường THCS Lê Hồng Phong có những hành vi vi phạm: Là Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh lớp 6 năm học 2020 - 2021, đã thiếu kiểm tra, giám sát để đồng chí Phạm Thị Thủy Vân, viên chức thuộc quyền quản lý của mình tự ý thu tiền của phụ huynh trong ngày đầu tuyển sinh; việc thiết lập biên bản về việc vi phạm văn hóa ứng xử nơi công sở đối với đồng chí Đặng Thị Vân không đúng quy định, thiếu khách quan và căn cứ; là thành viên của Hội đồng thi đua khen thưởng đã thiếu trách nhiệm, lập trường, quan điểm không rõ, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng, cùng Hội đồng thi đua khen thưởng của trường trừ điểm thi đua, cắt lao động tiên tiến không có căn cứ gây hậu quả cho cá nhân đồng chí Vân; thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ không đúng quy trình gây hậu quả cho cá nhân. Các hành vi vi phạm nêu trên đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách về mặt chính quyền.

Sau khi xem xét, xác định đồng chí Vũ Nam Hùng đã vi phạm Điểm c, Khoản 1, Điều 31; Điểm c, Khoản 1, Điều 32 Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả cho cá nhân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, nhà trường và cá nhân đồng chí Vũ Nam Hùng, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đồng chí Vũ Nam Hùng, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường THCS Lê Hồng Phong, thành phố Hải Dương.

3. Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy thống nhất tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Xây dựng Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 theo Công văn số 861-CV/UBKTTU, ngày 02/8/2022 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy về định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

- Đôn đốc, tổng hợp việc rà soát kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với các cơ quan, địa phương.

- Tăng cường nắm bắt, tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 18/4/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, môi trường và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Dương.

4. Cũng tại kỳ họp này, UBKT Thành ủy Hải Dương đã xem xét một số nội dung khác theo chương trình.  

Trên đây là kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tại kỳ họp thứ 38.

                                                                                  T/M ỦY BAN KIỂM TRA

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.4%
Số hồ sơ xử lý: 71788
Trước & đúng hạn: 70135
Trễ hạn: 463
Trễ hạn: 0.6%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/10/2023 08:29:43)
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Hồ Đăng - Chủ tịch UBND thành phố
Cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Địa chỉ: Số 106 - Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: (0220) 3859.078 - Fax: (0220) 3849.054
  Email: ubnd.tphaiduong@haiduong.gov.vn; ubndtphd@gmail.com; vanphong.tphaiduong@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 5
Hôm nay: 13
Tất cả: 177,741