na
HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT CÁC CẤP
Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 40 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương
18/10/2022 04:15:12

Ngày 18/10/2022, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương đã họp Kỳ thứ 40. Đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, cho ý kiến một số nội dung sau:

 

            1. Xem xét báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương quản lý năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy:

 Tổ xác minh đã xác định đầy đủ về nguồn gốc tài sản và thu nhập của cán bộ được xác minh theo kế hoạch; sau khi xem xét các kiến nghị, đề nghị của Tổ xác minh, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy thảo luận, thống nhất báo cáo Thường trực Thành ủy xin chủ trương thực hiện.

2. Xem xét báo cáo kết quả giám sát đối với đồng chí Phạm Văn Mai, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hải Tân, thành phố Hải Dương về chỉ đạo, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy:

Đồng chí Phạm Văn Mai, với cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Trưởng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền. Tuy nhiên, vẫn còn có một số hạn chế trong thực hiện, UBKT Thành ủy đề nghị khắc phục kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả một số nội dung sau:

- Là địa bàn có mật độ dân cư đông, đề nghị căn cứ vào địa bàn, tập quán sinh hoạt từng khu dân cư để đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn để nhân dân nắm rõ và phối hợp thực hiện việc giao dịch trực tuyến, từng bước thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số của địa phương.

- Chủ động nghiên cứu các giải pháp mới phù hợp với điều kiện thực tế của phường để xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính và triển khai thực hiện có hiệu quả, nâng cao chất lượng cải cách hành chính tại địa phương mình. Đồng thời, xác định nhiệm vụ cải cách hành chính là nhiệm vụ của cán bộ, công chức trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao phải chủ động đề xuất các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành kế hoạch chung của phường.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý và phòng ngừa những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông về giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý. Đề xuất với cấp ủy chỉ đạo HĐND, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phường cùng tham gia giám sát thực hiện việc giải quyết hồ sơ hành chính tại bộ phận Một cửa của phường.

- Cập nhật kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính mới theo đúng quy định.

- Xây dựng lại Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND phường đảm bảo đúng quy định.

- Hàng năm chủ động cân đối nguồn lực từ ngân sách địa phương để báo cáo Đảng ủy, HĐND phường về chủ trương đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính.

- Nâng cao hơn nữa trách nhiệm cán bộ, công chức phường trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Quan tâm đến kết quả, tiến độ giải quyết công việc, đảm bảo hồ sơ giải quyết đúng hạn, giải quyết sớm; không để hồ sơ tồn đọng, không giải quyết kịp do cán bộ đi công tác… Trong trường hợp có hồ sơ trễ hạn, phải thực hiện nghiêm túc Thư xin lỗi và hẹn trả kết quả của cơ quan.

- Quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; nhất là thái độ ứng xử, đạo đức công vụ của công chức, đặc biệt là công chức làm việc tại Bộ phận một cửa, đề cao tính chuyên nghiệp, sự phục vụ của công chức đối với người dân, tổ chức.

3. Xem xét, thành lập Đoàn Kiểm tra thi hành kỷ luật đối với đồng chí Vũ Thị Mừng, đảng viên Chi bộ Bào chế - Hóa dược, Đảng bộ trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

4. Xem xét, quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với đồng chí Phạm Quang Hiệp, đảng viên chi bộ khu dân cư số 2, Đảng bộ phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương.

5. Cũng tại kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương đã xem xét một số nội dung khác theo chương trình.  

Trên đây là kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tại kỳ họp thứ 40.

T/M ỦY BAN KIỂM TRA

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.3%
Số hồ sơ xử lý: 68312
Trước & đúng hạn: 66660
Trễ hạn: 457
Trễ hạn: 0.7%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/09/2023 19:59:52)
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Hồ Đăng - Chủ tịch UBND thành phố
Cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Địa chỉ: Số 106 - Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: (0220) 3859.078 - Fax: (0220) 3849.054
  Email: ubnd.tphaiduong@haiduong.gov.vn; ubndtphd@gmail.com; vanphong.tphaiduong@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 11
Hôm nay: 77
Tất cả: 177,172