na
HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT CÁC CẤP
Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 45 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương
22/02/2023 03:32:56

Ngày 20/02/2023, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương đã họp Kỳ thứ 45. Đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, cho ý kiến một số nội dung sau:

1. Xem xét, cho ý kiến và thống nhất lựa chọn đơn vị thuộc các lĩnh vực theo Kế hoạch số 78-KH/UBKTTU, ngày 09/02/2023 về xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện Thành ủy Hải Dương quản lý năm 2023.

Theo đó, trên cơ sở định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 tại Công văn số 2220/TTCP-C.IV, ngày 15/12/2022 của Thanh tra Chính phủ; Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 28/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và Chương trình kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy năm 2023.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thống nhất số cơ quan, đơn vị được tiến hành xác minh là 30 cơ quan, đơn vị (bằng 25% số cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố) và tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập. Việc lựa chọn được thực hiện công khai bằng hình thức bốc thăm (khi thực hiện bốc thăm mời đại diện Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố dự, thực hiện bốc thăm). Yêu cầu số lượng người được lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên đảm bảo tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hằng năm và người có nghĩa vụ kê khai chưa được xác minh về tài sản, thu nhập trong thời gian 4 năm liền trước đó cũng như đảm bảo có ít nhất 01 người là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Cũng tại kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương đã xem xét một số nội dung khác theo chương trình.  

Trên đây là kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tại kỳ họp thứ 45./.

                                                             T/M ỦY BAN KIỂM TRA

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.3%
Số hồ sơ xử lý: 68312
Trước & đúng hạn: 66660
Trễ hạn: 457
Trễ hạn: 0.7%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/09/2023 14:15:11)
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Hồ Đăng - Chủ tịch UBND thành phố
Cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Địa chỉ: Số 106 - Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: (0220) 3859.078 - Fax: (0220) 3849.054
  Email: ubnd.tphaiduong@haiduong.gov.vn; ubndtphd@gmail.com; vanphong.tphaiduong@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0