na
HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT CÁC CẤP
Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 39 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương
26/09/2022 04:57:08

Ngày 26/9/2022, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương đã họp Kỳ thứ 39. Đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, cho ý kiến một số nội dung sau:

           1. Xem xét báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương quản lý năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy:

Các phòng, ban, phường, xã có đảng viên được xác minh tài sản, thu nhập đã chỉ đạo, tổ chức triển khai và thực hiện việc kê khai, thu nộp, thực hiện công khai bản kê khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

Uỷ ban Kiểm tra yêu cầu Tổ xác minh cần xác định rõ hơn về nguồn gốc tài sản và thu nhập của cán bộ được xác minh theo kế hoạch; đảm bảo sự minh bạch về tài sản, thu nhập cũng như nguồn gốc hình thành của cán bộ. Những khuyết điểm, vi phạm (nếu có) trong thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ được xác minh cần đề xuất xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

2. Xem xét báo cáo về công tác thẩm tra nhân sự được đề xuất điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, bổ sung cấp ủy trong tháng.

Sau khi xem xét báo cáo của Tổ thẩm tra, xác minh, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy thống nhất với đề xuất của Tổ. Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy ủy quyền Thường trực Uỷ ban Kiểm tra xem xét, quyết định tham gia ý kiến về các nhân sự trong thời gian giữa hai kỳ họp và báo cáo kết quả tại kỳ họp gần nhất theo Quy chế.

3. Xem xét, cho ý kiến về phương án kiện toàn Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy khối Dân đảng, phường Bình Hàn và Bệnh viện Nhi Hải Dương.

Sau khi xem xét đề nghị của các cấp ủy cơ sở và ý kiến của Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy thống nhất báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trương để kiện toàn theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy khóa XXIII cũng như quy định về phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.

4. Cũng tại kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương đã xem xét một số nội dung khác theo chương trình.  

Trên đây là kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tại kỳ họp thứ 39.

                                                                               T/M ỦY BAN KIỂM TRA

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
98.6%
Số hồ sơ xử lý: 20324
Trước & đúng hạn: 19571
Trễ hạn: 288
Trễ hạn: 1.4%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/03/2023 03:53:36)
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Hồ Đăng - Chủ tịch UBND thành phố
Cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Địa chỉ: Số 106 - Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: (0220) 3859.078 - Fax: (0220) 3849.054
  Email: ubnd.tphaiduong@haiduong.gov.vn; ubndtphd@gmail.com; vanphong.tphaiduong@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 5
Tất cả: 151,693