Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 07 đã giải quyết:
99.6%
Số hồ sơ xử lý: 69747
Trước & đúng hạn: 68695
Trễ hạn: 255
Trễ hạn: 0.4%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/07/2022 10:05:42)
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Hồ Đăng - Chủ tịch UBND thành phố
Cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Địa chỉ: Số 106 - Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: (0220) 3859.078 - Fax: (0220) 3849.054
  Email: ubnd.tphaiduong@haiduong.gov.vn; ubndtphd@gmail.com; vanphong.tphaiduong@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 25
Hôm nay: 50
Tất cả: 104,393