na
Tổng điều tra kinh tế 2021
THÀNH PHỐ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021
23/04/2021 02:40:16

Sau gần 2 tháng thực hiện cuộc tổng điều tra Kinh tế giai đoạn 1, thành phố Hải Dương đã có 100% đơn vị hành chính đã thực hiện xong, trên 95% đơn vị sự nghiệp và hiệp hội hoàn thành việc cung cấp thông tin. Còn đối với khối doanh nghiệp cũng đã hoàn thành được trên 80% khối lượng công việc, và mục tiêu trong tháng 5 sẽ hoàn thành 100%.

Do cuộc tổng điều tra kinh tế lần này hoàn toàn thực hiện trên phần phiếu điều tra điện tử, trực tuyến trên trang thông tin điện tử, nên góp phần tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp có thể chủ động trong việc cung cấp thông tin. Tuy nhiên điều này cũng đòi hỏi ý thức tự giác của các đơn vị, doanh nghiệp nhất là đối với khối doanh nghiệp. Để có kết quả điều tra chính xác và hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, Ban chỉ đạo thành phố đã đôn đốc các điều tra viên ngoài việc gửi văn bản hướng dẫn bằng giấy, hằng ngày phải theo dõi cập nhật số liệu và nhắc nhở hướng dẫn các doanh nghiệp chưa thực hiện phải nhanh chóng hoàn thành.

Thông qua cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 nói chung và điều tra doanh nghiệp, các cơ sở hành chính sự nghiệp, tổ chức hiệp hội nhằm cung cấp số liệu tốt nhất phục vụ Đảng, Nhà nước trong công tác chỉ đạo điều hành nền kinh tế đất nước cũng như của từng địa phương; vì vậy đòi hỏi các phường xã, các ngành, đơn vị, doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao để cuộc điều tra được tổ chức thành công.

T/H : Đài Phát thanh TP Hải Dương

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
98.4%
Số hồ sơ xử lý: 17080
Trước & đúng hạn: 16468
Trễ hạn: 269
Trễ hạn: 1.6%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/03/2023 21:19:38)
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Hồ Đăng - Chủ tịch UBND thành phố
Cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Địa chỉ: Số 106 - Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: (0220) 3859.078 - Fax: (0220) 3849.054
  Email: ubnd.tphaiduong@haiduong.gov.vn; ubndtphd@gmail.com; vanphong.tphaiduong@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 13
Hôm nay: 104
Tất cả: 150,776