Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử Thành phố Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông tin liên hệ - Thành phố Hải Dương


STT

PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ

THỦ TRƯỞNG

​​CẤP PHÓ

1

Thanh tra

Hồ Thị Thủy

ĐT: 0982989686

Quang Văn Quyết - 0904127732

Nguyễn Thị Thu Thủy- 0961399158

2

Tư pháp

Đào Quang Dương

ĐT: 0989288558

Nguyễn Văn Thắng - 0989186216

3

Nội vụ

Trần Thị Bích Toàn

ĐT: 0904021974

Nguyễn Thị Lan Anh - 0915211968

Vũ Thị Ngát - 0984555778

4

Văn phòng HĐND&UBND

Nguyễn Quang Huy

ĐT: 0982414059

Vũ Thị Mai Hương - 0912926271

Lê Đắc Đức - 0902002004

Đặng Thị Lan Phương - 0982279892

5

Quản lý đô thị

Lê Văn Trung

ĐT: 0979731927

Nguyễn Thị Thanh Hằng-0916238688

Lê Tuấn Anh - 0946768558

6

Tài nguyên
và Môi trường

Nguyễn Tuấn Ngọc

ĐT: 0912289351

Nguyễn Tiến Dương - 0976933888

7

Kinh tế

Vũ Nam Hải

 ĐT:  0825026868

Nguyễn Thị Hiền - 0913255887

8

Tài chính -
Kế hoạch

Nguyễn Đức Phương

ĐT: 0904022575

Lê Thị Xuân - 0915018863

Phạm Thu Hương - 0967786786

9

Văn hóa - Thông tin

Phạm Xuân Bích

ĐT: 0986226846

Lê Đức Nam - 0912325064

Bùi Anh Tuấn - 0983854197

10

Lao động TB&XH

Trương Văn Lừng

ĐT: 0912178211

Phan Quý Thanh - 0976257527

Nguyễn Thị Ngọc Loan - 0837528555

11

Giáo dục &
Đào tạo

Nguyễn Diệu Linh​​

LH: 0912761382

Nguyễn Thị Lan Hương-0912353127

Nguyễn Thị Hoa - 0345630999

12

Y tế

Dương Thị Hằng Nga

ĐT: 0979577579

Nguyễn Thị Toan - 0982269455

13

Đài phát thanh

Nguyễn Thành Hải

ĐT: 0393498312

Đặng Văn Duy - 0912261567

Hoàng Trường Giang-0984391198

14

Ban Giải phóng mặt bằng

Lê Thanh Bình

ĐT: 0912689217

Phạm Ngọc Tiến - 0945003899

Nghiêm Viết Thành - 0904398601

Phạm Đức Nam - 0912373501

15

Ban Quản lý
Dự án ĐTXDCB

 Nguyễn Tùng Lâm

ĐT: 0988756987

Nguyễn Tùng Lâm - 0988756987

Nguyễn Huy Du - 0979.744.888

Nguyễn Hữu Tiến - 0913.087.458

16

Đội Kiểm tra
quy tắc QLĐT

Nguyễn Văn Thao

ĐT: 0912436117

Nguyễn Đức Hà - 0904538266

Đặng Thái Mai - 0937010366

17

Trung tâm
VH-TT-TT

Nguyễn Thị Sâm

ĐT: 0972884668

Đàm Minh Khôi - 0904 047272

Bùi Anh Vũ - 0904 333747

18

Tòa án
nhân dân

Phùng Thắng

ĐT: 0982434868

Nguyễn Đình Cầu

19

Chi cục
Thi hành án

Đồng Văn Kiên

ĐT: 0905765157

Lê Thị Việt Hoa

Phạm Minh Loan

20

Viện kiểm sát nhân dân

Nguyễn Thị Băng Tâm

Bùi Văn Nghinh

Nguyễn Thị Thu Hằng

21

Công an

Nguyễn Tuấn Hưng

ĐT: 0912838899

Nguyễn Đức Dũng - 0913568525

Phạm Thị Quỳnh Anh - 0912332898

Phạm Như Hiển - 0913256261

Nguyễn Văn Thuần - 0988701666

22

BCH Quân sự

Nguyễn Đình Hoàng

Phạm Quang Thành - 0983063833

Vũ Minh Thiên - 0987316257

23

Chi cục Thuế

 

Đinh Đăng Khoa

 

24

Chi cục
Thống kê

Hoàng Văn Chất

ĐT: 0918627518

Nguyễn Thị Hằng Nga - 0918866107

25

Trung tâm Y tế

  


​                                                                                                                                       ​      Đang cập nhật